Rodinné firmy v číslech

Klíčové údaje vlastnictví a rozhodování v rodinných firmách

 • 61,7% rodinných firem je nyní ve fázi první generační výměny
 • 70% českých rodinných podniků nemá žádný plán nástupnictví
 • V 87,8% rodinných firem je rozhodování plně v kompetenci původního zakladatele
 • Ve světě obvykle funguje přijímaný poměr 30/13/3, což znamená, že druhé generace se dožije cca 30%, třetí generace cca 13% a čtvrté cca 3% rodinných podniků
 • 63,3% rodinných podniků stále vlastní jen první generace
 • Pro mladé je jednodušší nastoupit do klasického zaměstnání než pokračovat v rodinném podnikání
 • Pouze v 16% případů už společnost samostatně řídí (a často i vlastní) druhá generace
 • 63,3% rodinných podniků stále vlastní jen první generace
 • Pouze 18,1% členů představenstev rodinných firem tvoří nerodinní příslušníci
 • Pouze 13,6% členů dozorčích rad rodinných firem tvoří nerodinní příslušníci
 • 94,8% rodinných podniků využívá k řešení firemních záležitostí neformálních rodinných setkání.
 • V 87,8% rodinných firem je rozhodování plně v kompetenci původního zakladatele (otce/matky), v 8% případů jsou kompetence přeneseny na druhou, případně třetí generaci, v 4,1% případů jsou kompetence přeneseny na nerodinné manažery
 • 95% rodinných podniků v Německu má zavedený postup pro řešení problémů a konfliktů
  v rodinné firmě

Klíčové statistické údaje českých a evropských rodinných firem

 • Rodinné podniky tvoří více než 60% všech malých i velkých společností v Evropě
 • Z 500 největších světových rodinných podniků je jich 243 lokalizováno v Evropě
 • 70–90% světového HDP ročně vytvoří rodinné podniky
 • Evropské rodinné firmy v průměru existují 88,3 roku
 • 90% společností v Německu jsou rodinné podniky
 • Rodinné podniky představují více než 60% všech malých i velkých společností v Evropě a poskytují pracovní místa 40 až 50% všech zaměstnanců
 • 50–80% pracovních míst ve většině zemí po celém světě vytvářejí rodinné podniky
 • Z 500 největších světových rodinných podniků je jich 243 lokalizováno v Evropě, přičemž těchto 243 podniků generuje 13,2% evropského HDP a zaměstnává více než 8,9 mil. zaměstnanců
 • 53% oslovených podnikatelů plánuje předat firmu svým dětem
 • 48,5% rodinných firem řídí první generace, 33,7% první a druhá generace společně a 15,8% podniků už samostatně řídí druhá generace
 • Důležitost toho, aby rodinní příslušníci získali praxi v cizí firmě, potvrzuje 68% dotázaných
 • 58% vlastníků firem by bylo ochotno firmu prodat mimo rodinu

Pořebujete poradit?