Typické problémy rodinných firem

Vzhledem ke svému odlišnému fungování čelí rodinné firmy specifickým problémům. Mnozí spoluvlastníci v rodinných firmách zjistili, že je krajně obtížné vyřešit tyto problémy vlastními
silami, třeba proto, že domluvu blokují osobní pocity vyplývající z příbuzenských vazeb.

V jakých oblastech vám tedy můžeme pomoci?

1. Řešení konfliktů

Spory k obchodním vztahům zkrátka patří. Samy o sobě nepředstavují problém, pokud se řeší správným způsobem. V rodinných firmách se ale řešení často táhne dlouhou dobu a bohužel se z něj postupem času stane právní kolbiště, které často znemožňuje rychlou a výhodnou dohodu mezi aktéry.

Neshody je potřeba řešit způsobem, který respektuje všechny zúčastněné a nenaruší jejich vzájemné vztahy.

2. Dlouhodobá stabilita

Rodinná firma může být dlouhodobě úspěšná pouze tehdy, když má přesně definované cíle a způsob řízení a také jsou v ní jasně rozdělené odpovědnosti a nedochází k míchání rolí.

Dále je nutné nastavit spravedlivé odměňování statutárních orgánů a managementu firmy a jasně stanovit dividendovou politiku mezi spoluvlastníky.

3. Řízení společností

Všichni členové rodiny, kteří se podílejí na vedení firmy, musí znát hranice svých pravomocí a respektovat je.

Ve statutárních orgánech a managementu společnosti by neměli být rodinní příslušníci, kteří tam jsou jen formálně a nevykonávají žádnou činnost.

4. Komunikace

Dobrá komunikace mezi členy vedení je naprostým základem toho, aby firma úspěšně fungovala. V rodinné firmě si musí dát spoluvlastníci pozor, aby při tom nesměšovali věci pracovní a osobní.

Původní a nová generace se také musejí shodnout na samotné formě komunikace, protože o ní mohou mít odlišné představy.

5. Generační výměna

V každé rodinné firmě je potřeba rozpoznat ten správný čas, kdy předat pomyslné žezlo nové generaci. Aby taková výměna proběhla hladce, je potřeba jasně definovat cíle a hodnoty firmy, na které má nová generace navázat.

Nástupci ve vedení společnosti mají právo na volnost rozhodování, zároveň však musejí přijmout za svá rozhodnutí plnou zodpovědnost.

6. Seberealizace a profesní uspokojení

Pro zakladatele firmy může být náročné smířit se s faktem, že nová generace postupně zcela převezme řízení společnosti. Mají-li ale nástupci cítit profesní uspokojení, potřebují vědět, že opravdu dostali manažerské kompetence.

Předpokladem je ovšem to, že sami mají o rodinnou firmu a její další prosperitu osobní zájem. Musí si proto udělat jasno v tom, jakou kariérní cestu vůbec chtějí zvolit.


Pořebujete poradit?