Naše mise

Nesmírně si vážíme rodinných firem jako důležitého prvku naší společnosti – ať už z hlediska hospodářského, nebo sociálního. Proto nás těší, že můžeme pomáhat spolumajitelům takových  firem překonávat obtížná období a podporovat jejich růst.

Z vlastní zkušenosti dobře víme, že řízení rodinných firem má spoustu specifik, protože se v něm mísí řada nejen profesních, ale i osobních rovin.

Dokážeme vám nabídnout objektivní, nestranný pohled a přístup.

Co ctíme

  • Vždy dodržujeme zásady důvěrnosti a mlčenlivosti.
  • Spolupracujeme se zkušenými profesionály z oblasti financí, daní, práva, oceňování a personalistiky.
  • Veškeré záležitosti řešíme na místě jejich vzniku, ne od stolu.

Jak pracujeme

Naši práci začínáme důkladnou analýzou, abychom přesně pochopili celkovou situaci ve vaší firmě. Při hledání řešení využíváme nejen akademický přístup, ale i vlastní zkušenosti z řízení rodinných firem a z korporátního prostředí.


Důležitá fakta Top
problémy
rodinných firem

0%

rodinných firem jsou nyní ve fázi první generační výměny

0%

českých rodinných podniků nemá žádný plán nástupnictví

0%

rodinných podniků stále vlastní jen první generace


Reference

.