Poradenství při předávání firmy další generaci

V každé rodinné firmě nastane doba, kdy se pomyslného kormidla musí chopit nová generace. Kdy je na to ale ten nejlepší čas? A co když se chce nastupující generace realizovat jinak a o řízení firmy nemá zájem?

Co je důležité

Pro úspěšné předání firmy je důležité jasně definovat její cíle a hodnoty. Původní majitelé totiž potřebují mít jistotu, že firma, které tolik obětovali, bude dál prosperovat, a nová generace zase musí chápat, na jakých hodnotách úspěch firmy stojí. Zároveň potřebuje dostatečnou volnost v rozhodování.
Je také nutné myslet dostatečně dopředu. Nastupující generaci je třeba postupně začleňovat do struktur společnosti, protože i vinou náhlých zdravotních komplikací může být nutné předat manažerské kompetence narychlo.

Jak vám pomůžeme

V tom všem vám dokážeme pomoci. Generační výměnou v rodinné firmě jsme si sami prošli a sami jsme poznali všechna úskalí tohoto procesu. Rádi teď vložíme naše zkušenosti do vašich služeb. Naším cílem je, aby předání vlastnictví a řídicí odpovědnosti proběhlo hladce a nejen ke spokojenosti obou stran, ale také s těmi nejlepšími výsledky pro samotnou společnost a její zaměstnance.

Pořebujete poradit?