Nezávislý pohled na řešení sporů ve firmách

Neshody nebo nedorozumění jsou běžnou součástí obchodních i rodinných vztahů. V rodinné firmě však bývá zvlášť obtížné takové neshody uspokojivě vyřešit. Proč?

V rámci mezigenerační výměny může docházet k nesouladu mezi původní a novou generací vlastníků při nastavování strategie firmy. Jedná se zejména o obchodní strategii, personální politiku, finanční plánování a dividendovou politiku.

Pro spolumajitele firem je totiž často náročné přistupovat k těmto neshodám čistě obchodně a bez emocí. Osobní pouta mezi majiteli pak znemožňují hledání optimálního řešení a firma trpí.

Jaké to má důsledky?

Prosperita každé firmy je závislá na jasném směřování a vedení, které je ale těžké zajistit, když se na nich klíčoví představitelé společnosti nedokážou shodnout.

Jak vám pomůžeme

V našich rodinných firmách jsme sami řešili spory mezi vlastníky, které zásadním způsobem ovlivňovaly fungování společnosti. Do těchto pro společnost nepříjemných sporů jsme se aktivně zapojili a úspěšně je vyřešili.

Protože nejsme zatížení vazbami klíčových představitelů společnosti, dokážeme se na vzniklý spor podívat bez emocí a navrhnout to nejlepší řešení, které povede k odblokování patové situace.

Pořebujete poradit?