Příprava firmy na prodej novému vlastníkovi

Pokud už členové rodiny nechtějí nebo nemohou pokračovat v rozvoji své firmy, možná se rozhodnou, že ji prodají jinému subjektu, například zahraničnímu koncernu. Takový prodej ale zdaleka nemusí být tak snadný, a proto je důležitá kvalitní příprava.

Co vás čeká

Rodinná firma je řízená jinak než nadnárodní koncern, který pro převzetí očekává jasně danou strukturu a procesní fungování. Z plánovaného prodeje pak může zbytečně sejít jen kvůli tomu, že firma není na prodej připravená, ačkoli má dobré finanční výsledky, kvalitní produkt, kvalifikované zaměstnance a respektované postavení na trhu.

Jak vám pomůžeme

Bez ohledu na to, jak velká či malá je vaše firma a jakým způsobem byla řízena, jsme schopni identifikovat slabá místa a přenastavit potřebné procesy tak, aby nebyl problém začlenit vaši firmu do větší společnosti.

Bonusem je i to, že po takových úpravách se může výrazně zvýšit celková výkonnost firmy a tím samotná prodejní cena. Citlivá optimalizace, která zvýší výkonnost společnosti, se dá realizovat i během prodejního procesu.

Pořebujete poradit?