Pomoc nové generaci zahraničních spoluvlastníků s ekonomicko-obchodní analýzou společnosti

Jednotliví spoluvlastníci firmy mohou žít v různých zemích. Řada českých podnikatelů například založila firmu spolu se zahraničním partnerem, aby mohli využít jeho západní know-how a obchodní kontakty.

Může nastat situace, kdy původního zahraničního spolumajitele nahradí jeho nástupci nebo dědicové. Při nástupu do společnosti je pro ně důležité mít komplexní přehled o společnosti a lokálním obchodním prostředí.

Jak vám pomůžeme

Můžeme nově nastupujícím zahraničním spoluvlastníkům pomoci s analýzou finančního stavu firmy, ekonomické výkonnosti a obchodního potenciálu.

 

Pořebujete poradit?