Vytvoření strategického plánu pro rozvoj firmy

Není neobvyklé, že každá generace, nebo dokonce každý spoluvlastník má jinou představu o správném fungování firmy.

Jinou běžnou situací je, že nová generace přebírá vedení firmy a cítí, že je potřeba modernizovat řídicí či výrobní procesy a přizpůsobit je novým trendům. Takovou zásadní restrukturalizaci společnosti lze ale těžko provést jen s využitím vlastních sil.

Jak vám pomůžeme

Jsme připraveni navrhnout pro firmu nezávislý krátkodobý i dlouhodobější strategický plán rozvoje a předložit ho k posouzení všem spoluvlastníkům z řad původní i nastupující generace.

Pořebujete poradit?